ẨM THỰC

  1. 1
  2. 1
  3. 1
  4. 1

Cua không dây kho rim nhai rôm rốp nỗi nhớ

Những người lỡ thích ăn cua thường ớn lạnh vì dây cột cua. Dây to hơn con cua. Nhưng có một loại cua không dây ăn rất bắt vào cái thời mà việc nhập thuốc trừ sâu đang chiếm tỷ trọng đáng kể trên GDP.