VIỆT NAM

  1. 1
  2. 1
  3. 1
  4. 1

Tử tù thứ 2 bị bắt khi trong người không có vũ khí

Gần 200 chiến sỹ tinh nhuệ vây bắt tử tù Nguyễn Văn Tình trong đêm nơi địa hình rừng núi hiểm trở tại tỉnh Hòa Bình. Nhờ yếu tố bất ngờ nên khi bị bắt, trên người tử tù Nguyễn Văn Tình không có một loại vũ khí nào nên cũng không gây ra sự phản kháng nguy hiểm nào.