Chương trình Học bổng Giáo viên Xuất sắc Fulbright năm học 2017

16:06 | 06-09-2016

Chương trình cử các giáo viên Việt Nam sang Hoa Kỳ và cung cấp cơ hội nghiên cứu những chủ đề đặc thù hay các điểm mạnh trong hệ thống trường học Hoa Kỳ. Ứng viên cũng có cơ hội được tiếp cận hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.

Ứng viên thành công sẽ được cử đến một trường đại học về giáo dục và học tối đa 2 môn học, tiến hành 1 đề cương nghiên cứu, dự giờ/đồng giảng/hướng dẫn các lớp học cho giáo viên và học sinh Hoa Kỳ tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông địa phương, đồng thời tham gia các hoạt động giảng dạy khác.

Chương trình Fulbright Việt Nam phối hợp đề cử tối đa 6 ứng viên từ Việt Nam. Dự kiến sẽ có 2 suất tài trợ được trao.

Chỉ những hồ sơ nộp trực tuyến với đầy đủ các giấy tờ yêu cầu mới được xét duyệt.  

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17:00 (giờ Việt Nam), thứ Hai, 31/10/2016.

Theo Giáo dục & Thời đại