Erik đã trở lại với bản hit được đầu tư hoàn toàn ê-kíp Hàn Quốc

"Chờ nhau nhé" – Bản hit kết hợp của b