Nhận cùng một vai, mỹ nam Hoa ngữ nào đẹp trai hơn?

11:45 | 01-04-2016

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Đa Nhĩ Cổn: Hàn Đống, Cảnh Lạc.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Khang Hy: Trương Quốc Lập, Ngụy Thiên Tường, Lưu Khải Uy.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Ung Chính: Trương Thiết Lâm, Ngô Kỳ Long, Lục Nghị, Hà Thịnh Minh.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Hán Vũ Đế: Huỳnh Hiểu Minh, Lâm Phong.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Kiều Phong: Huỳnh Nhật Hoa, Hồ Quân, Chung Hán Lương.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Đoàn Dự: Trần Hạo Dân, Lâm Chí Dĩnh, Kim Bum.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Hư Trúc: Phàn Thiếu Hoàng, Cao Hổ, Hàn Đống.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Lữ Bố: Hà Nhuận Đông, Cao Dĩ Tường.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Vô Tình: Lâm Phong, Dương Dương.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Gia Cát Lượng: Đường Quốc Cường, Kim Thành Vũ, Lục Nghị, Lâm Phong.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Lệnh Hồ Xung: Lữ Tụng Hiền, Lý Á Bằng, Hoắc Kiến Hoa.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Dương Quá: Cổ Thiên Lạc, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Hiểu.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Cao Trường Cung: Phùng Thiệu Phong, Trần Dịch.

Cùng một vai diễn mỹ nam Hoa ngữ nào điển trai hơn

Triển Chiêu: Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn, Triệu Văn Trác, Nghiêm Khoan.

Theo Vietnamnet