Rùng mình với gương mặt bị chôn trong đất bùn, ai nhận ra đây là con gái của