Ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa với gói tín dụng 10.000 tỷ đồng từ BIDV

13:00 | 04-06-2018

Đối tượng khách hàng: Khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa (tiêu chí theo quy định của Chính Phủ trong từng thời kỳ) có nhu cầu vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, với 02 nhóm đối tượng:

Đối tượng 1: Hội viên của Hiệp hội DNNVV Việt Nam/ Hiệp hội DNNVV địa phương/Hiệp hội DN địa phương đối với các địa phương chưa tách riêng Hiệp hội DNNVV và được giới thiệu vay vốn bởi Hiệp hội DNNVV.

Đối tượng 2: Thành viên của nhóm doanh nghiệp tương hỗ (khái niệm, điều kiện thành lập nhóm, quyền và nghĩa vụ của nhóm DN tương hỗ theo quy định cụ thể của BIDV).

Quy mô gói tín dụng: dư nợ tối đa 10.000 tỷ đồng.

Thời gian triển khai: đến khi đạt quy mô của gói tín dụng

Thời hạn và loại tiền cho vay: Cho vay ngắn hạn ≤ 9 tháng bằng VND.

Số tiền cho vay tối đa: Dư nợ triển khai theo gói tín dụng ưu đãi tối đa 30 tỷ đồng/khách hàng

Cơ chế ưu đãi:

  • Về lãi suất: BIDV ưu tiên giảm lãi suất với mức lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường tối đa 1%/năm đối với DN được giới thiệu và tối đa 0.5%/năm đối với DN giới thiệu uy tín.
  • Về mức phí: BIDV xem xét ưu đãi phí dịch vụ và quyết định các chính sách miễn giảm phí cho khách hàng trên cơ sở biểu phí từng thời kỳ của BIDV
  • Về chính sách tài sản đảm bảo: BIDV xem xét kết hợp linh hoạt các loại tài sản của khách hàng để đảm bảo cho khoản vay và không áp dụng thời gian thử thách theo quy định hiện hành của BIDV

Với vai trò là một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, trong các năm gần đây BIDV đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ cho phân khúc DNNVV: từ cải tiến, đơn giản hóa quy trình thủ tục tạo điều kiện DNNVV tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thuận lợi hơn đến triển khai nhiều chương trình đào tạo, tư vấn hỗ trợ DNNVV về các giải pháp tài chính cũng như liên tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho DN Start-up, DN siêu nhỏ, DNNVV. như CT tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-up) có quy mô 2.000 tỷ đồng, CT tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ có quy mô 1.000 tỷ đồng, các chương trình cho vay ưu đãi hỗ trợ DNNVV thông qua khai thác các nguồn vốn của Quỹ Phát triển DNNVV, JICA (SMEFP), dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Quỹ phát triển năng lượng Xanh (GIF)

Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ các chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: 1900 9247; website www.bidv.com.vn

Theo Men&Life